Privacyverklaring Your2Power - BeeClear (25 mei 2018)

Uw privacy is voor Your2Power-BeeClear van groot belang. Het is ook een verkoopargument van ons.
Wij houden ons aan de privacywet. Dit betekent dat wij er alles aan doen om uw gegevens veilig te houden.
In deze privacyverklaring leggen we uit wat de webwinkel BeeClear.nl doet met uw informatie.Als u vragen hebt,
of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Your2Power -BeeClear.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen
handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te
laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, geboortedatum, naw-gegevens, geslacht, ip-adres, emailadres,
telefoonnummer en factuuradres. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot
uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw geboortedatum, factuuradres, e-mailadres, ip-adres, telefoonnummer,
betalingsgegevens, naw-gegevens en geslacht. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze
informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze
producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een
afmeldlink.
Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens
worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen
voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als
de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij
de volgende maatregelen:
Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord- Wij
nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin
persoonsgegevens opslagen zijn- Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer
of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw
persoonsgegevens invoert- Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op
de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook
apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons
opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
het laten corrigeren van fouten
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
intrekken van toestemming
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de
toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Your2Power - BeeClear
Steven van der Haghenstraat 14
3151 CR Hoek van Holland
info@beeclear.nl
06-28241442